Χειρουργεία

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή επιλογή της πιο σύγχρονης τεχνικής χειρουργικής στο μαστό, κατόπιν σωστών διαγνωστικών εξετάσεων μαστού από εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο ο χειρουργός να είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική μαστού, με πιστοποιημένα χειρουργεία σε πιστοποιημένα Βreast Units.

ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ