Πρόληψη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πριν την κλινική εξέταση είναι απαραίτητο να μελετηθεί το πλήρες ιστορικό της ασθενούς καθώς και το ιστορικό των μελών της οικογένειάς της (για καρκίνο μαστού, ωοθηκών ή άλλα είδη καρκίνων). Συνήθως η ασθενής προσέρχεται για μαστολογική εξέταση για άλγος (μαστοδυνία), ψηλαφητή μάζα, εκροή υγρού. Κατά την επισκόπηση μπορούμε να παρατηρήσουμε αλλαγή στην συμμετρία των μαστών, στο σχήμα, στην χροιά του δέρματος (όψη φλοιού πορτοκαλιού), εισολκή και έκζεμα της θηλής, εξέλκωση του μαστού, εκτεταμένη ερυθρότητα του μαστού σε περίπτωση στρεπτοκοκκικής φλεγμονής ή φλεγμονώδους καρκινώματος, προβολή, καθήλωση του δέρματος. Είναι απαραίτητη η ψηλάφηση των μαστών, της δεξιάς και αριστερής μασχαλιαίας κοιλότητας, των υπερκλείδιων και υποκλείδιων τριγώνων. Είναι σημαντική η αυτοψηλάφηση στις γυναίκες και πρέπει να ενθαρρύνονται να την κάνουν τακτικά, καθώς ένα πρόωρο παθολογικό εύρημα μπορεί να είναι ιάσιμο.