Απεικονιστικές εξετάσεις σε γονιδιακές μεταλλάξεις BRCA1/2

Οι γυναίκες με γονιαδιακή μετάλλαξη BRCA1/2 πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ BRCA1/2
Υπερηχογράφημα μαστών κάθε 6 μήνες
Ψηφιακή μαστογραφία κάθε χρόνο από 35-69 ετών ύστερα από τα 69 κάθε 2 έτη
Μαγνητική τομογραφία μαστών κάθε χρόνο από ηλικία 25 ετών
Διακολπικό υπερηχογράφημα και CA-125 κάθε 6 μήνες