Γονιδιακές μοριακές εξετάσεις

 • Τα γονιδιακά μοριακά προγνωστικά τεστ είναι απαραίτητα:
 • Στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού που δεν υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
 • Γονιδιακά μοριακά τεστ πιστοποιημένα από κλινική και αναλυτική άποψη, είναι τα ακόλουθα: Εndopredict, Mammaprint, Oncotype DX, Prosigma.
 • Aποκλείονται από τα γονιδιακά μοριακά τεστ οι ασθενείς:
  α) με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (ER-/PRG-/HER2-) και με καρκίνο HER2+.
  β) οι οποίοι εξαιτίας της κλινικής και ηλικιακής τους κατάστασης, δεν μπορούν να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία
  γ) των οποίων η θεραπευτική αγωγή είναι σίγουρη και υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία ή σε ορμονοθεραπεία και χημειοθεραπεία, ανάλογα με τις προγνωστικές παραμέτρους.
 • Τα πιστοποιημένα κέντρα που εκτελούν τα γονιδιακά μοριακά προγνωστικά τεστ πρέπει να εγγυώνται τους χρόνους εκτέλεσης και το πόρισμα της εξέτασης ώστε να διασφαλισθεί η έναρξη της ογκολογικής θεραπείας.