Παθήσεις Μαστού

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΤΥΠΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (Β3) – ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Γυναικομαστία είναι η μη φυσιολογική ανάπτυξη του μεγέθους του μαστού στον άνδρα. Αυτή η παθολογία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα στον άνδρα. Πολλοί άνδρες υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.