Υπηρεσίες

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Πριν την κλινική εξέταση είναι απαραίτητο να μελετηθεί το πλήρες ιστορικό της ασθενούς καθώς και το ιστορικό των μελών της οικογένειάς της (για καρκίνο μαστού, ωοθηκών ή άλλα είδη καρκίνων). Συνήθως η ασθενής προσέρχεται για μαστολογική εξέταση για άλγος (μαστοδυνία), ψηλαφητή μάζα, εκροή υγρού. Κατά την επισκόπηση μπορούμε να παρατηρήσουμε αλλαγή στην συμμετρία των μαστών, στο σχήμα, στην χροιά του δέρματος (όψη φλοιού πορτοκαλιού).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ – αποτελεί βασική εξέταση για την ανίχνευση και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η εξέταση και στις γυναίκες κάτω των 35 ετών με πυκνό κυρίως μαστό. Το υπερηχογράφημα μπορεί να γίνει με έγχρωμο doppler 3D/4D απεικονίζοντας τρισδιάστατα μια μάζα, (ή/και) με ελαστογραφία μετρώντας τη σκληρότητα μιας μάζας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ

Η Δρ. Γαλανού δραστηριοποιείται, εκτός από την Αθήνα, σε ένα από τα καλύτερα ογκολογικά και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Regina Elena I.F.O I.R.C.C.S Clinical Trial Center της Ρώμης.

ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα η μαστολογική εξέταση μπορεί να γίνει κατ’ οίκον.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η ολιστική αντιμετώπιση όλων των μορφών καρκίνου είναι σημαντική για τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.