Καλοήθεις παθήσεις του μαστού

ΙΝΟΑΔΕΝΩΜΑ

Είναι το πιο συχνό νεόπλασμα στο μαστό σε νέες γυναίκες. Κλινικά είναι ένας καλά περιγεγραμμένος όγκος, ευμετακίνητος, ανώδυνος, μπορεί να είναι και πολλαπλός ή αμφοτερόπλευρος. Ένας διηθητικός καρκίνος ή in situ ή πιο συχνά λοβιακός καρκίνος, μποροεί να διηθήσει το ινοαδένωμα ή να αναπτυχθεί πρωτοπαθώς σε αυτό (κυρίως προσβάλλει γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας).

ΚΥΣΤΕΣ

Οι κύστες αφορούν σε μικροσκοπική ή και μακροσκοπική διάταση των τελικών εκφορητικών πόρων της λοβιακής μονάδας. Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλές.

ΕΝΔΟΠΩΡΙΚΟ ΘΗΛΩΜΑ

Είναι σπάνιο νεόπλασμα που συνήθως αναπτύσσεται στον αυλό υποθηλαίου πόρου αλλά και ενδεχομένως σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του μαστού . Το ενδοπορικό θήλωμα μπορεί να αναπτύσσει ψηλαφητό όγκο. Σε 70% των περιπτώσεων συνοδεύεται από ορώδες ή αιμορραγικό έκκριμα. Η διαφορική διάγνωση ενός ενδοπορικού θηλώματος θα πρέπει να γίνει με από το ενδοκυστικό καρκίνωμα.

ΛΙΠΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Είναι ένα μόρφωμα με σαφή όρια που μπορεί να εντοπιστεί με τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα με ελαστογραφία. Η ταχεία ανάπτυξη ή ξαφνική αλλαγή στη σύσταση είναι ένδειξη για χειρουργική επέμβαση.

ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΑ

Συνήθως εμφανίζεται στις νέες γυναίκες και η διάγνωση γίνεται κυρίως με υπερηχογράφημα, ψηλάφηση και λιγότερο συχνά μαστογραφικά, εξαιτίας της πυκνότητας του μαστού. Τα συμπτώματα του πόνου εμφανίζονται λίγες μέρες πριν την έμμηνο ρύση. Πρόκειται για μικρές και μεγάλες κύστες. Ο πυκνός μαστός σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κρύψει κάποια κακοήθεια.

ΑΔΕΝΩΣΗ

Η αδένωση του μαστού είναι η αύξηση του αριθμού των τελικών πόρων των λοβίων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αδένωσης όπως σκληρυντική αδένωση, σωληνώδης αδένωση, αποκρινής αδένωση. Εστία αδένωσης μπορεί να διηθείται από καρκίνωμα μαστού.

ΑΜΑΡΤΩΜΑ

Πρόκειται για καλοήθη όγκο κι εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες 40-50 ετών. Το αμάρτωμα παρουσιάζεται υπερηχογραφικά ως ένας όγκος διαχωριζόμενος από τον γύρω μαζικό αδένα. Μακροσκοπικά έχει λιπώδη υφή. Μικροσκοπικά περιλαμβάνει λιπώδη ιστό, ινώδες στρώμα, ινοκυστικές αλλοιώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις λείες μυϊκές ίνες και σπάνια χόνδρο.