Για καλοήθεια

VAE (vacuum-assisted breast excision)

Γίνεται αναρρόφηση του ογκιδίου με ειδική βελόνα με τοπική αναισθησία και η γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι της την ίδια μέρα χωρίς να παραμείνει στο νοσοκομείο.