Δεύτερη γνώμη

Η Δρ. Γαλανού δραστηριοποιείται, εκτός από την Αθήνα, σε ένα από τα καλύτερα ογκολογικά και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Regina Elena I.F.O I.R.C.C.S Clinical Trial Center της Ρώμης. Μαζί με τους συνεργάτες της, δίνει δεύτερη γνώμη και συστάσεις όσον αφορά τις πρωτοποριακές θεραπείες και τις κλινικές μελέτες που εφαρμόζονται στο ευρωπαϊκό κέντρο.