Σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή σε γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1/2

Oι γυναίκες με μετάλλαξη BRCA1/2 έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο των ωοθηκών. Μία μετανάλυση 10 ερευνών σε γυναίκες με μετάλλαξη BRCA έδειξε ότι μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών σε ποσοστό 80% μετά από χειρουργική επέμβαση σαλπιγγο-ωοθηκεκτομής . Η επέμβαση σαλπιγγο-ωοθηκεκτομής μειώνει σε ποσοστό 50% τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Σε αυτήν την επέμβαση πρέπει να υποβληθεί η γυναίκα με μετάλλαξη BRCA1/2, κυρίως μετά την ολοκλήρωση της επιθυμίας για απόκτηση παιδιού. Η αιματολογική εξέταση της πρωτεΐνης CA 125 (καρκινικού αντιγόνου) πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη χειρουργική επέμβαση.