Κατ’οίκον εξέταση και ιντερνετική προσέγγιση

Στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα η μαστολογική εξέταση μπορεί να γίνει κατ’ οίκον. Η ασθενής που δεν διαμένει στην Αθήνα ή τη Ρώμη, μπορεί να επισυνάψει μέσω διαδικτύου τις διαγνωστικές της εξετάσεις και να πραγματοποιηθεί πλήρης λήψη ιστορικού.