Διαγνωστικές επεμβάσεις

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εκκρίματος της θηλής

Τις περισσότερες φορές το έκκριμα είναι ένδειξη ορμονικών διαταραχών, καλοηθειών και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις καρκίνου. Ο μαστολόγος πρέπει να είναι προσεκτικός στα χαρακτηριστικά του εκκρίματος (στο χρώμα και αν εκκρίνεται από τη μία ή και από τις δύο θηλές). Το έκκριμα μπορεί να αναλυθεί στο μικροσκόπιο από κυτταρολόγο.

Scraping (απόξεση)

Σε περίπτωση εκζεματοειδούς βλάβης της θηλής μπορεί να γίνει απόξεση της περιοχής της βλάβης και να πάρουμε κύτταρα που θα αναλυθούν στο μικροσκόπιο. Δεν είναι επίπονη εξέταση.

FNA (Fine Needle Aspiration)

Στην περίπτωση ογκιδίου μπορούμε να εξετάσουμε την φύση των κυττάρων. Αυτή η εξέταση είναι πολύ απλή και συνήθως γίνεται υπερηχογραφικά και δεν χρήζει τοπικής αναισθησίας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και για την ανάλυση των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Το κυτταρολογικό εύρημα αναλύεται από τον κυτταρολόγο.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πρόκειται για μία απλή εξέταση που χρήζει τοπικής αναισθησίας. Μόνο με την ιστολογική εξέταση μπορούμε να διερευνήσουμε τα βιολογικά χαρακτηριστικά σε περίπτωση καρκίνου και τους υποδοχείς (ER,PRG,HER2 και KI67 ). Με αυτήν την επιπλέον εξέταση των υποδοχέων, μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική ταυτότητα του καρκίνου και τις θεραπείες που θα ακολουθήσει η ασθενής πριν ή μετά το χειρουργείο, σε περίπτωση κακοήθειας.