Φλεγμονώδεις και αντιδραστικές παθήσεις

ΛΙΠΟΝΕΚΡΩΣΗ

Η νέκρωση του λίπους μπορεί να υποδείεται καρκινώματα τόσο κλινικά όσο και μαστογραφικά. Συνήθως οφείλεται σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία ή μπορεί να εμφανιστεί μετά από τυχαίο τραυματισμό του μαστού (τραυματική λιπονέκρωση).

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

Συνήθως προσβάλλεται ο μαστός τη 2η-3η βδομάδα της γαλουχίας .

ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΦΛΕΒΙΤΙΣ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ MONDOR)

Οφείλεται σε διόγκωση του μαστού από θρομβοφλεβίτιδα, σε σωματική άσκηση ή χειρουργική επέμβαση στο μαστό. Η φλεβίτιδα αυτή υποχωρεί μετά από βδομάδες ή μήνες.