Ιστολογική ταξινόμηση

ΙN SITU, MH ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ενδοπορικό (in situ) καρκίνωμα (DCIS)

Προσβάλλει σε ένα ποσοστό 50% τις γυναίκες ηλικίας 60 ετών και κατά 1/3 τις γυναίκες σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών. Παρουσιάζεται μαστογραφικά, συνήθως με τη μορφή αποτιτανώσεων. Είναι καρκίνωμα με κυτταρολογικούς χαρακτήρες και δομή παρόμοια με αυτή του πορογενούς καρκινώματος , αλλά χωρίς διήθηση του στρώματος. Συνοδεύεται συνήθως από διηθητικό καρκίνωμα ενώ μπορεί να συνυπάρχει με λοβιακό in situ. Mικροσκοπικά παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ιστολογικών τύπων (π.χ φαγεσωρικό comedo, συμπαγές solid, ηθμοειδές cribriform, θηλώδες papillary). Το ενδοπορικό καρκίνωμα κατατάσσεται σε 3 τύπους: καλής (Grade I), μέσης (Grade II) και χαμηλής (Grade III) διαφοροποίησης. Η εξέταση που ανιχνεύει το DCIS είναι η ψηφιακή μαστογραφία και σπανιότερα ο υπέρηχος ή η μαγνητική τομογραφία μαστών. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερα από 10.000 επιστημονικά άρθρα για το ενδοπορικό καρκίνωμα.

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (NOS)

Διηθητικός πορογενής καρκίνος

Είναι το συχνότερο κακοήθες νεόπλασμα με ποσοστό που υπολογίζεται στο 65-80% των καρκινωμάτων του μαστού. Μπορεί να συνδυάζεται και με άλλους ειδικούς τύπους καρκίνου. Κλινικά, ο όγκος παρουσιάζει μαστογραφικά ευρήματα και μπορεί να είναι ψηλαφητός, ενώ οίδημα, paget και εξελκώσεις είναι σπάνιες. Μακροσκοπικά, ο όγκος εμφανίζεται συμπαγής με νεκρώσεις. Σε ποσοστό 55-75% των διηθητικών πορογενών καρκινωμάτων του μαστού, τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι θετικά στους οιστρογονικούς υποδοχείς.

Διηθητικός λοβιακός καρκίνος

Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα του μαστού προσβάλλει γυναίκες με μέση ηλικία 45-56 ετών. Τα κύτταρά του μοιάζουν με τον λοβιακό in situ. H συχνότητά του ανέρχεται σε ποσοστό 10-14%. Μπορεί να είναι πολυεστιακό ή πολυκεντρικό με μεγάλη τάση ανάπτυξης σύγχρονου ή μετάχρονου αμφοτερόπλευρου καρκινώματος. Συχνά είναι θετικό σε ορμονικούς υποδοχείς.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Σωληνώδες καρκίνωμα

Η συχνότητά του ανέρχεται περίπου σε 1,5%. Συνήθως είναι θετικά στους οιστρογονικούς υποδοχείς με σπάνιες λεμφαδενικές μεταστάσεις. Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνονται και καλοήθεις παθήσεις, όπως σκληρυντική αδένωση, μικροαδενική αδένωση και η ακτινωτή σκληρυντική βλάβη.

Διηθητικό ηθμοειδές καρκίνωμα

Είναι πολύ σπάνιο με πολύ καλή πρόγνωση.

Διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα

Εμφανίζεται κυρίως στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και συνήθως είναι θετικός στους οιστρογόνικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς.

Μικροθηλώδες καρκίνωμα

Δεν έχει πολύ καλή πρόγνωση.

Βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα

Αποτελεί το 1-6% των καρκίνων του μαστού. Προσβάλλει γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Συνήθως έχει καλή πρόγνωση.

Μυελοειδές καρκίνωμα

Αποτελεί το 5-7% των καρκινωμάτων του μαστού. Έχει σχετικά καλή πρόγνωση.

Άτυπο μυελοειδές καρκίνωμα

Έχει μία ενδιάμεση πρόγνωση.

Σπάνιοι τύποι

Καρκίνωμα με μεταπλασία (5%) υψηλής κακοήθειας, αποκρινές καρκίνωμα, αδενοκυστικό καρκίνωμα με χαμηλή κακοήθεια, εκκριτικό ή νεανικό καρκίνωμα λόγω της παρουσίας του στα παιδιά, λιποεκκριτικό καρκίνωμα υψηλής κακοήθειας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Νόσος του Paget (της θηλής)

Η νόσος εμφανίζεται με εκζεματοειδή βλάβη της θηλής. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται με πορογενή in situ ή και διηθητικό καρκίνωμα. Η πρόγνωση εξαρτάται από την έκταση του καρκίνου.

Φλεγμονώδες καρκίνωμα

Είναι η κλινική εμφάνιση ενός καρκινώματος με εκτεταμένη διήθηση των λεμφαγγείων του δέρματος. Εκδηλώνεται με ερυθρότητα και διόγκωση του μαστού. Έχει κακή πρόγνωση με μεταστάσεις στους λεμφαδένες.

Κακοήθη μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα (σαρκώματα)

Είναι εξαιρετικά σπάνια σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Προέρχονται από το στρώμα του μαστού. Συνήθως αυξάνονται ταχέως και μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 30 εκατοστά. Το πιο συχνό σάρκωμα είναι το αγγειοσάρκωμα. Αυτός ο καρκίνος δίνει μετάσταση αιματολογική και όχι λεμφαδενική, για αυτό δεν χρήζει λεμφαδενικού μασχαλιαίου καθαρισμού.