Η εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε γυναίκες νεαρής ηλικίας και τα αποτελέσματα ερευνών.

Η εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε γυναίκες νεαρής ηλικίας και τα αποτελέσματα ερευνών.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί από την ESMO (Clinical Practice Guidelines on Breast Cancer), η εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 40 ετών δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι ασθενείς θα έχουν μικρότερο ποσοστό επιβίωσης ή μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υποτροπής. Για την αποτροπή των δυσάρεστων αυτών συνεπειών απαιτείται βέβαια να ακολουθηθούν τα σωστά πρωτόκολλα θεραπείας και χειρουργικής αντιμετώπισης.

Αναλυτικότερα τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως το 1/8 των γυναικών θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού με συχνότερη ηλικία εμφάνισης τα 50 έτη. Συνήθως ο πιο επιθετικός καρκίνος του μαστού εμφανίζεται σε γυναίκες νεαρής ηλικίας χωρίς όμως αυτό να προϋποθέτει χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης . Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα εφαρμογής των κατάλληλων ογκολογικών θεραπειών που ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα. Πρόκειται για αποτελέσματα νεότερων επιστημονικών ερευνών στο χώρο της ογκολογίας.

Ο καρκίνος του μαστού στις πιο επιθετικές μορφές

Η επιθετικότητα του καρκίνου του μαστού σε νέες ασθενείς διαπιστώθηκε από μία πορτογαλική έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος 200 γυναίκες ηλικίας <35 ετών. Παρατηρήθηκε ότι το 5% των καρκίνων προσβάλλει ασθενείς νεότερης ηλικίας με τα ακόλουθα ποσοστά: τριπλά αρνητικός (20%), ΗΕR2+(28%), Luminal B (67%). Όσον αφορά στην ελεύθερη επιβίωση της γυναίκας που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού, δηλαδή στη χρονική περίοδο που ξεκινά από την χειρουργική επέμβαση μέχρι την ενδεχόμενη επανεμφάνιση του καρκίνου ή μίας μετάστασης, τα αποτελέσματα δείχνουν πως η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι μεγαλύτερη σε γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού. Κατόπιν ακολουθούν οι γυναίκες με ΗΕR2 θετικό και τέλος εκείνες με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

 

Ποιο είναι το ποσοστό επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες νεαρής ηλικίας?

Σύμφωνα με μια ελβετική έρευνα όπου εξετάστηκαν περισσότερες από 350 γυναίκες ηλικίας 50 ετών ή μικρότερης ηλικίας με διηθητικό καρκίνο του μαστού σταδίου Ι-ΙΙΙ που νοσηλεύτηκαν στην μονάδα μαστού Τicino στο Lugano υπολογίστηκε η επιβίωση στα 5 χρόνια σε ποσοστό 93%. Σε επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε έπειτα από 4 περίπου χρόνια σε 29 περιστατικά, τα αποτελέσματα έδειξαν 14 περιπτώσεις υποτροπής, επανεμφάνισης δηλαδή καρκίνου στον ίδιο μαστό και 15 περιπτώσεις μεταστάσεων. Το μέσο χρονικό διάστημα επανεμφάνισης του καρκίνου υπολογίζεται σε 31 μήνες με ποσοστό 8,2%.

O καρκίνος του μαστού και ο μύθος της μικρότερης πιθανότητας επιβίωσης

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού είναι απαραίτητη η σωστή θεραπεία να εφαρμόζεται από εξειδικευμένους γιατρούς με εμπειρία σε κέντρα μαστού που ακολουθούν ευρωπαϊκά και διεθνή πρωτόκολλα σε Clinical Trial Centers (CTC) που χρησιμοποιούν νέες θεραπείες και τεχνικές χειρουργικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκονται και επιτυγχάνονται υψηλότερα αποτελέσματα επιβίωσης.

 

Βιβλιογραφία

Breast cancer in young women – a multicenter 10-year experience . Annals of Oncology,volume 30,2019 Supplement 3,doi:10.1093/annonc/mdz095