Καινοτομίες στην ογκολογική χειρουργική μαστού: Νέες τεχνικές με μικρές ουλές

Καινοτομίες στην ογκολογική χειρουργική μαστού: Νέες τεχνικές με μικρές ουλές

Καινοτομίες στην ογκολογική χειρουργική μαστού: Νέες τεχνικές με μικρές ουλές

Στη σύγχρονη ογκολογική χειρουργική μαστού πλέον δεν ισχύει ότι μεγάλες ουλές ταυτίζονται με πιο “καθαρό” χειρουργείο και καλύτερο χειρουργό αλλά το αντίθετο. Υπάρχουν νέες τεχνικές που ακολουθεί ο εξειδικευμένος χειρουργός μαστού με μικρές τομές, με εξαίρετο ογκολογικά χειρουργείο και με πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Για να γίνει ένα σωστό χειρουργείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού κρίνεται απαραίτητη η ιστολογική εξέταση για να δούμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του καρκίνου. Η σύγχρονη επέμβαση κατά του καρκίνου του μαστού είναι η ογκοπλαστική που συνδυάζει κανόνες ογκολογικής και πλαστικής χειρουργικής.

Η ογκοπλαστική χειρουργική χρησιμεύει:

 • Στο να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός τοπικός έλεγχος της νόσου.
 • Στο να χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.
 • Στο να παρέχει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα

 

Οι πιο καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι:

 • Ογκεκτομή
 • Συντηρητική Μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής και άλω θηλαίας με άμεση αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο με τη χρήση ενθεμάτων ή χωρίς, με πλέγματα ή χωρίς.

Ογκεκτομή

Η ογκεκτομή είναι μια συντηρητική χειρουργική διαδικασία που συνίσταται στην αφαίρεση του όγκου στο μαστό, που εκτός από την κακοήθεια, αφαιρείται επίσης ένα μέρος υγιούς ιστού, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ριζικής αφαίρεσης του όγκου και διατήρησης, ταυτόχρονα, μιας φυσιολογικής εμφάνισης του μαστού. Για την απόκτησή της είναι συχνά απαραίτητη η «αναμόρφωση» του μαστού με τεχνικές που προέρχονται από την αισθητική χειρουργική.

Συντηρητική μαστεκτομή

Σήμερα η πλειοψηφία των μαστεκτομών έχουν μια συντηρητική προσέγγιση, οπότε μιλάμε για “συντηρητική μαστεκτομή”.
Η συντηρητική μαστεκτομή περιλαμβάνει πάντα ριζική αφαίρεση του μαστικού αδένα και διατήρηση της θηλής, εφόσον είναι καθαρή από καρκινικά κύτταρα, με ταχεία βιοψία που γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.
Tι πρέπει να γνωρίζουμε για να διαλέξουμε τη σωστή χειρουργική επέμβαση και τεχνική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού;
Η χειρουργική επιλογή διαμορφώνεται μαζί με τον χειρουργό μαστού και τη γυναίκα ενημερώνοντάς την για ολόκληρη τη χειρουργική και θεραπευτική πορεία.

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα αξιολογηθούν σημαντικοί παράμετροι, όπως:

 • ο κίνδυνος επανεμφάνισης της κακοήθειας, που προέρχεται από ανάλυση των βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου καθώς και της ασθενούς
 • η ανατομία, το σχήμα και ο όγκος του μαστού
 • τα ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος της ασθενούς
 • η ποιότητα και η ποσότητα λιπώδους ιστού
 • η πιθανή ανάγκη για άλλες θεραπείες όπως, για παράδειγμα ακτινοθεραπεία
 • ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών
 • οι προσδοκίες της ασθενούς σε σχέση με τη νόσο.

 

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η σύγχρονη τάση σήμερα είναι να πραγματοποιείται η αποκατάσταση ήδη κατά τη διάρκεια της επέμβασης την ίδια στιγμή με την αφαίρεση της κακοήθειας, έτσι ώστε η ασθενής να έχει ένα πολύ καλό ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο χειρουργείο.
Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω:

 • Ενθεμάτων
 • Διατατήρων
 • Κρημνών
 • Λιποπροσθετική
 • Υβριδική αποκατάσταση

Ο χειρουργός μαστού στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού έχει μία ολιστική προσέγγιση. Οι θεραπείες ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή, χάρη σε ολοκληρωμένα πρωτόκολλα που παρέχουν εξατομικευμένες θεραπείες.

Επίσης υπάρχει συνέργεια μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως:

 • ειδικός χειρουργός μαστού
 • πλαστικός χειρουργός
 • παθολόγος ογκολόγος ακτινολόγος ακτινοθεραπευτής

παθολογοανατόμος ψυχολόγος γενετιστής φυσίατρος/φυσικοθεραπευτής
Ας μην ξεχνάμε την πρόληψη με επίσκεψη σε εξειδικευμένο μαστολόγο γιατί ο καρκίνος του μαστού στο αρχικό στάδιο δεν παρουσιάζει συμπτώματα!

Dr. Ιωάννα Γαλανού
Χειρουργός Μαστολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Κέντρο Regina Elena IFO, Ρώμη
Διευθύντρια Χειρουργικής Μαστού CLINIMED, Tσεκάνο
Διευθύντρια Κέντρου Μαστού Nuova Florida
Μαστολόγος Κέντρο Μαστού ΗΗG& MEDIFIRST

Διαβάστε το άρθρο στο Iciao