Καρκίνος του μαστού ꓽ Η σωστή απόφαση για ογκεκτομή, τεταρτεκτομή ή μαστεκτομή και ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού

Καρκίνος του μαστού ꓽ Η σωστή απόφαση για ογκεκτομή, τεταρτεκτομή ή μαστεκτομή και ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού

Ογκεκτομή

Ογκεκτομή, ονομάζεται επίσης ευρεία τοπική εκτομή, είναι η αφαίρεση του όγκου με όριο εκτομής υγιούς ιστού.  Είναι κατάλληλο για ꓽ

  • όγκους μικρού μεγέθους εάν ο μαστός είναι μικρός.
  • μεγαλύτερους όγκους αν το στήθος είναι πιο ογκώδες.

Εκτελείται σε όγκους  αρχικού σταδίου. Η ογκεκτομή μπορεί να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση ογκοπλαστικής για να αναδιαμορφώσει το στήθος. Η ογκεκτομή είναι μια συντηρητική χειρουργική επέμβαση: η επέμβαση σώζει την πλειοψηφία του μαστού που δεν επηρεάζεται από τον καρκίνο. Η ογκεκτομή σε συνδυασμό με συμπληρωματική ακτινοθεραπεία δίνει  το ίδιο ποσοστό επιβίωσης με την πιο επεμβατική  χειρουργική επέμβαση μαστεκτομής σύμφωνα με μελέτες.

Τεταρτεκτομή

Στην τεταρτεκτομή  (που ονομάζεται επίσης τμηματική εκτομή), αφαιρείται ένα “τεταρτημόριο” του μαστού, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τέταρτο του παρεγχύματος του  μαστού και είναι μια πιο επεμβατική χειρουργική επέμβαση  από την ογκεκτομή αλλά πολύ λιγότερο επεμβατική από τη μαστεκτομή. Εκτελείται όταν ο όγκος περιορίζεται στο ίδιο τεταρτημόριο στήθους. Οι τεχνικές ογκοπλαστικής συνδυάζουν τη χειρουργική αφαίρεση όγκων με την πλαστική χειρουργική για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα από αισθητική άποψη αλλά και για να εγγυηθούν την καλύτερη θεραπεία για τον όγκο. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν  την διατήρηση  και τη συμμετρία των  μαστών.

Μαστεκτομή

Η μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού  με διατήρηση της θηλής και άλω θηλαίας, όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες χειρουργικές  τεχνικές. Είναι ένας πιο επεμβατικός τύπος χειρουργικής επέμβασης σε σύγκριση με την  τεταρτεκτομή ή την ογκεκτομή.

Μια μαστεκτομή μπορεί να ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • το στήθος της ασθενούς είναι πολύ  μικρό και πιθανώς η συντηρητική χειρουργική επέμβαση να μην εχει καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
  • ο όγκος καταλαμβάνει μια μεγάλη περιοχή του μαστού.
  • ο όγκος επηρεάζει πολλαπλές περιοχές του μαστού (πολυκεντρικός).

Λεμφαδένας Φρουρός

 

Οι λεμφαδένες είναι  φίλτρα που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του σώματός μας, πλούσια σε μακροφάγα (κύτταρα ικανά να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν παθογόνα και τροποποιημένα κύτταρα) και λεμφοκύτταρα ή λευκά αιμοσφαίρια. 

 

Όλοι οι ιστοί αποτελούνται από το λεμφικό σύστημα, ένα πυκνό δίκτυο αγγείων παρόμοιων με το σύστημα αίματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων έγκειται στη λειτουργία τους: το αίμα είναι υπεύθυνο για τον εφοδιασμό των κυττάρων του σώματός μας με οξυγόνο και τα διάφορα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται ενώ οι λεμφαδένες συλλέγουν τα προϊόντα των κυτταρικών αποβλήτων, του νερού και όλων των άλλων ουσιών.

Η λέμφος  περιέχει νερό, ηλεκτρολύτες και πρωτεΐνες, ρέει  στο λεμφικό σύστημα σε μια σύνθεση πολύ παρόμοια με αυτή του πλάσματος. Η λέμφος έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε λευκά αιμοσφαίρια, κυτταρικά απόβλητα και ξένα σωματίδια.


Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από  τριχοειδή αγγεία και φλέβες, οι οποίες αποστραγγίζουν τη λέμφο σε όλους τους ιστούς του σώματός μας. Κατά μήκος αυτού του δικτύου  βρίσκονται οι  λεμφαδένες που είναι υπεύθυνοι  για το φιλτράρισμα ξένων σωματιδίων, όπως ιών, βακτηρίων ή μη φυσιολογικών κυττάρων (όπως όγκοι).


Το λεμφικό σύστημα αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα καρκινικά κύτταρα για να κινηθεί μέσα στο σώμα και να προκαλέσει μεταστάσεις, ή δευτερογενείς όγκους που δημιουργούνται από την απόσπαση μεταλλαγμένων κυττάρων από τον αρχικό όγκο.

Επιτρέπουν στον εαυτό τους να μεταφέρονται παθητικά, τόσο με τη μορφή μεμονωμένων κυττάρων όσο και μικρών εμβολών, από τη λέμφο μέχρι να φτάσουν στον πρώτο διαθέσιμο λεμφικό σταθμό. Εδώ μπορούν να επιτεθούν από το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορούν να παραμείνουν αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μπορούν να πολλαπλασιαστούν αμέσως. Έτσι, η εξάπλωση του όγκου εξαρτάται από την αντιδραστικότητα  του ανοσοποιητικού συστήματος.  


Ο λεμφαδένας φρουρός είναι ο πρώτος λεμφαδένας ή ομάδα λεμφαδένων που λαμβάνει λέμφο απευθείας από τον όγκο. Η μέθοδος του λεμφαδένα φρουρού είναι σε θέση να αναγνωρίσει ακόμη και ελάχιστη μεταστατική συμμετοχή (μικρομετάσταση) σε ασθενείς με κλινικά αρνητική μασχάλη. Η μέθοδος στην κλινική πρακτική θα πρέπει να διεξάγεται από έμπειρο χειρουργό μαστού. Οι μέθοδοι που θεωρούνται έγκυρες για την εύρεση του λεμφαδένα φρουρού περιλαμβάνουν τη χρήση  χρωστικής ουσίας για παράδειγμα patent blue ή ινδοκυανίνη ή τη χρήση ραδιενεργού ιχνηλάτη ή τον συνδυασμό μεθόδων.

Η χρωστική ουσία μπορεί να εισχωρήσει με ένεση κάτω από το δέρμα σε ποσότητα  0,2-0,4 ml εκτελώντας ένα απαλό μασάζ της ενέσιμης περιοχής. Εάν χρησιμοποιείται η μέθοδος ραδιενεργού ιχνηθέτη, χρησιμοποιούνται κολλοειδή σωματίδια ανθρώπινης αλβουμίνης, μεγέθους από 20 έως 80 m (Nanocoll) με σήμανση 99mTc. Το διάλυμα εμβολιάζεται με βελόνα 25 G με ένεση κάτω από το χόριο στη βλάβη του μαστού. Για την ανίχνευση του λεμφαδένα  φρουρού ο χειρουργός κάνει μια μικρή τομή  στην μασχαλιαία κοιλότητα.