Μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα. Μύθοι και αλήθειες.

Μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα

Μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα. Μύθοι και αλήθειες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις αυξητικής στήθους γίνονται ολοένα και συχνότερα και τα media έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα, το παρόν άρθρο συνοψίζει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες σχετικά με την μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα και τα ενθέματα στήθους που τοποθετούνται.

Εκτός από τη χειρουργική αυξητική για μικρομαστία ή για αισθητικούς λόγους, θα εξεταστεί και η ογκοπλαστική επανορθωτική χειρουργική με αυξητική μαστών μετά από συντηρητική επέμβαση ή χειρουργική αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή. 

Στην αισθητική χειρουργική, τα ενθέματα στήθους μπορούν να τοποθετηθούν:

  1. πίσω από τον αδένα του μαστού, δηλαδή ανάμεσα σε αδένα και μυ.
  2. κάτω από το μυ 
  3. ή  κάτω από το μυ o άνω πόλος του ενθέματος και κάτω από τον αδένα ο κάτω πόλος του ενθέματος  (τεχνική διπλού πλάνου επιπέδου dual plane), μια τεχνική που είναι από τις πιο συχνές. 

Μετά την τοποθέτηση του ενθέματος σχηματίζεται μία αντιδραστική ινώδης κάψα γύρω από αυτό ως φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε ξένο σώμα. Πιθανές πρώιμες αλλά διαχειρίσιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμάτωμα, seroma, και φλεγμονή.

Οι όψιμες και σπάνιες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν σχηματισμό κοκκιώματος σιλικόνης και ρήξη κάψας του ενθέματος. Υπάρχει ευρύ φάσμα ενθεμάτων στήθους που διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται ανάλογα με την παρουσία ενός ή δύο αυλών (τα ενθέματα μονού αυλού περιέχουν τζελ σιλικόνης, ενώ του διπλού αυλού έχουν εσωτερικά σιλικόνη και λεπτό εξωτερικό αυλό που περιέχει φυσιολογικό ορό), τον τύπο περιεχομένου και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας. 

Συγκεκριμένα, τα ενθέματα ταξινομούνται σε γενιές σύμφωνα με τις προοδευτικές εξελίξεις του εξωτερικού κελύφους και της γέλης. Σήμερα χρησιμοποιούνται τέταρτης και πέμπτης γενιάς ενθέματα, τα οποία έχουν ένα πιο ανθεκτικό περίβλημα και ένα πιο συνεκτικό τζελ.

Μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα: Η αξία της 

Ο μαστογραφικός έλεγχος στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα του ενθέματος. Είναι σημαντικό οι γυναίκες που παρουσιάζουν συμπτώματα ύποπτα για ρήξη του ενθέματος να επικοινωνήσουν με τον χειρουργό μαστού.

Η μαστογραφία αποτελεί εξέταση απαραίτητη για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε αμφοτερόπλευρη αυξητική στήθους για αισθητικούς λόγους  πρέπει να κάνουν τον απεικονιστικό έλεγχο σε εξειδικευμένα κέντρα μαστού. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα οι γυναίκες με ενθέματα μπορεί να χρειαστούν πρόσθετες μαστογραφικές λήψεις διότι η ακτινοσκιερότητα των ενθεμάτων ίσως να αποκρύπτει μέρος του μαστικού αδένα.

Είναι μύθος ότι η επαρκής συμπίεση μπορεί να “σπάσει” τα ενθέματα. Είναι απαραίτητο οι γυναίκες να ελέγχονται από τους εξειδικευμένους χειρουργούς μαστολόγους και να ενημερώνονται για τα ακτινολογικά κέντρα που κατέχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία στις απεικονιστικές εξετάσεις. Θεωρητικά, στην περίπτωση μονόπλευρης υποδόριας μαστεκτομής και αποκατάστασης με ένθεμα, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μαστογραφία αυτής της πλευράς, δεδομένου ότι ο αδένας του μαστού έχει αφαιρεθεί από το χειρουργό μαστολόγο.

Υποτροπές μπορεί να εμφανιστούν στο δέρμα ή στον υποδόριο ιστό και συνήθως εντοπίζονται με κλινική εξέταση. Πρόσθετη μαστογραφία πρέπει να προταθεί όταν παρατηρείται υψηλή εναπόθεση μαλακών μορίων στην υποδόρια μαστεκτομή ή όταν έχει γίνει λιπομεταφορά με αυτόλογο λίπος.

Στη βιβλιογραφία, οι απόψεις σχετικά με την ανάγκη μαστογραφίας μετέπειτα μαστεκτομής διίστανται. Επιπλοκή που μπορεί  να προκύψει σπανίως είναι η ρήξη της κάψας που περιβάλλει το ένθεμα. Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα αναφέρει συμπτώματα που περιλαμβάνουν αλλαγή στο σχήμα, τον όγκο, ερυθρότητα, ψηλαφητά οζίδια ή πόνο στο στήθος. Η ρήξη μπορεί να είναι ενδοκαψική (χωρίς να βγει η σιλικόνη στους γύρω ιστούς) ή εξωκαψική (η σιλικόνη εγχύεται στους γύρω ιστούς). Η διάγνωση της ρήξης απαιτεί απεικονιστική υποστήριξη με μαγνητική τομογραφία καθώς η κλινική εξέταση και η μαστογραφία δεν επαρκούν.