Ο ρόλος της βιταμίνης D στον καρκίνο του μαστού

Ο ρόλος της βιταμίνης D στον καρκίνο του μαστού

Ο υποδοχέας της βιταμίνης D ,συγκεκριμένα στην μορφή 1,25 D, παρουσιάζεται
στον μαστικό αδένα και στα κύτταρα του καρκίνου του μαστού. Ο δεσμός της
βιταμίνης D με τον υποδοχέα ρυθμίζει την κανονική ανάπτυξη του μαστού και την
καρκινογένεση. Η βιταμίνη D εμπλέκεται σε μηχανισμό που καταστέλλει τον
πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και συμβάλλει στην απόπτωσή τους. Το
σύμπλοκο υποδοχέας-βιταμίνης D αναστέλλει τον κυτταρικό κύκλο και ενεργοποιεί
την απόπτωση και την αυτοφαγία των καρκινικών κυττάρων. Τα πλεονεκτήματα της
ενεργοποίησης του υποδοχέα της βιταμίνης D είναι η προστασία των κυττάρων από
βλάβες στο DNA.

Ποια είναι η προστασία της Βιταμίνης D στον καρκίνο του μαστού;
Η βιταμίνη D παρουσιάζει πολλές γνωστές ιδιότητες , αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι
λειτουργεί σαν ασπίδα στον καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με ένα επιστημονικό
άρθρο που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό PLoS One
συγκέντρωση της βιταμίνης D ˃60ng/ml στην αιματολογική εξέταση μειώνει
δραστικά τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες σε εμμηνόπαυση.
Επιπλέον ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και καταστέλλει
τις φλεγμονές , την αγγειογένεση και μία μελλοντική μετάσταση καρκίνου του
μαστού. Έχει παρατηρηθεί ότι η έλλειψη βιταμίνης D είναι συχνή στις γυναίκες με
καρκίνο του μαστού και συμβάλλει στην εξέλιξή του.

Καρκίνος του μαστού: Είναι συχνός στις γυναίκες;
Ο καρκίνος του μαστού είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους στη γυναίκα. Κατά τη
διάρκεια της ζωής της γυναίκας ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού είναι υψηλός.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 1 γυναίκα στις 8 νοσεί. Για τον λόγο αυτό, τόσο
ο μαστολογικός έλεγχος από εξειδικευμένο μαστολόγο όσο και οι διαγνωστικές
εξετάσεις, όπως ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών, σε νεαρή
ηλικία, κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.