Ο ρόλος του εξειδικευμένου Χειρουργού Μαστού – Μαστολόγου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Χειρουργός Μαστολόγος

Ο ρόλος του εξειδικευμένου Χειρουργού Μαστού – Μαστολόγου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Γιατί είναι περίπλοκη η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού?

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι περίπλοκη και πολύπλευρη γιατί υπάρχουν πολλοί παθολογοανατομικοί τύποι καρκίνου του μαστού με διαφορετικούς μοριακούς τύπους. Ο κάθε τύπος καρκίνου πρέπει να εξακριβωθεί σωστά και να δοθεί εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία. Γι αυτό είναι σημαντικό οι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες για την κάθε ασθενή με το ογκολογικό συμβούλιο πριν και μετά το χειρουργείο.

 

Γιατί είναι σημαντική η εξειδίκευση του χειρουργού μαστού μαστολόγου?

Η χειρουργός μαστού- μαστολόγος Δρ. Ιωάννα Γαλανού στο Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Κέντρο Regina Elena I.F.O (Clinical Trial Center) στη Ρώμη στην πιστοποιημένη μονάδα μαστού συμμετείχε σε πολυάριθμα ογκολογικά συμβούλια πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού. O χειρουργός μαστού – μαστολόγος πρέπει να εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές αλλά και να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ογκολογίας , ακτινολογίας ,ακτινοθεραπευτικής, ανατομοπαθολογίας, γενετικής, ψυχολογίας για να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στην ασθενή του και να της λύσει σφαιρικά όλες τις απορίες.

Ποια είναι η σωστή διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού σε ένα πιστοποιημένο Κέντρο Μαστού ?

Για τη σωστή θεραπεία της ασθενούς ο χειρουργός μαστού είναι απαραίτητο σε σύντομο χρονικό διάστημα να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα :

Πρώτο βήμα : Επίτευξη διαγνωστικών εξετάσεων όπως ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και μαγνητική τομογραφία από τον μαστολόγο.

Δεύτερο βήμα: Επεμβατική διαγνωστική εξέταση με βιοψία ενός ύποπτου ευρήματος στον μαστό.

Τρίτο βήμα: Ογκολογικό συμβούλιο ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση στον μαστό και ενημέρωση της ασθενούς από τον μαστολόγο για την θεραπεία της και για τυχόν περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις.

Τέταρτο βήμα: Εισαγωγή στο κέντρο μαστού.

Πέμπτο βήμα: Χειρουργική επέμβαση – Ογκολογική θεραπεία .

Στις γυναίκες με τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα   (locally advanced breast cancer ) προηγείται η χημειοθεραπεία (προεγχειρητική χημειοθεραπεία) της χειρουργικής επέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο μικραίνει το μέγεθος του καρκίνου και μπορεί να είναι εφικτή μία συντηρητική χειρουργική επέμβαση ογκεκτομής,( αφαιρώντας ένα μέρος του μαστού αποφεύγοντας την μαστεκτομή ), εφαρμόζοντας τεχνικές ογκοπλαστικής.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός μαστού-μαστολόγος είναι απαραίτητο να καθοδηγεί σωστά την ασθενή με σεβασμό και προσωπική φροντίδα. Με τις επεμβάσεις του να μπορεί όχι απλά να θεραπεύσει, αλλά να ξαναδώσει στον πάσχοντα την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία.