Καρκίνος Μαστού

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ – ΓΑΛΟΥΧΙΑ

Ο καρκίνος του μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης (PABC – Pregnancy Associated Breast Cancer) προσβάλλει 1/3000 γυναίκες. Tελευταία έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό λόγω της ηλικίας κύησης της γυναίκας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά από χειρουργείο για καρκίνο του μαστού και μετά το τέλος των θεραπειών, η γυναίκα μπορεί να κάνει παιδί, ακόμη και οι γυναίκες με γονιδιακές μεταλλάξεις BRCA. H εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού δεν ευθύνεται σε περίπτωση ενδεχόμενης υποτροπής.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Ο καρκίνος του μαστού στον άνδρα κατέχει ποσοστό 0,5-1% μεταξύ όλων των καρκίνων του μαστού. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η κληρονομικότητα, οι παθήσεις των όρχεων, υπεροιστρογονισμός, σύνδρομο του Klinefelter.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ