Προφυλακτική μαστεκτομή σε γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1/2

Η προφυλακτική μαστεκτομή είναι η μοναδική μέθοδος που μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Υπολογίζεται ότι η προφυλακτική μαστεκτομή μπορεί να μειώσει σε ποσοστό 90-100% τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού εφόσον η χειρουργική επέμβαση γίνει από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού με ολική αφαίρεση του μαστικού αδένα.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι η μαστεκτομή skin sparing και nipple sparing με άμεση αποκατάσταση στο ίδιο χειρουργείο. Η μαστεκτομή πρέπει να προηγείται της σαλπιγγο-οωθηκεκτομής για την αποφυγή επιπλοκών. Στην προφυλακτική μαστεκτομή δεν γίνεται βιοψία λεμφαδένα φρουρού.