Ογκοπλαστική στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Ογκοπλαστική στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Σήμερα, οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού θα πρέπει να παρακολουθούνται από ομάδα, η οποία αποτελείται από γιατρούς και ειδικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα η εξειδικευμένη ομάδα μαστού, «Breast Unit», θα πρέπει να αποτελείται από χειρουργό ογκολόγο μαστού, πλαστικό χειρουργό (εάν κρίνεται απαραίτητο), ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή, χημειοθεραπευτή, ψυχολόγο, παθολόγο και ειδικό διατροφολόγο.

Το ζητούμενο στην ογκοπλαστική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού είναι ένα εξαιρετικό ογκολογικό αποτέλεσμα αλλά και ένα πολύ ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Για την επίτευξη του διπλού αυτού στόχου χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές τεχνικές, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το σημείο εντοπισμού του καρκίνου –σε πιο τμήμα του μαστού βρίσκεται –η διάσταση του όγκου, ο ιστολογικός του τύπος και η ταυτότητα του καρκίνου, η οποία απορρέει από το ιστολογικό αποτέλεσμα. Ο ειδικός χειρουργός μαστού πρέπει να είναι εξειδικευμένος σε πιστοποιημένα Breast Unit που ετησίως χειρουργούνται πάνω από 150 ασθενείς με καρκίνο και να γνωρίζει τις πιο νέες και εξελιγμένες τεχνικές χειρουργικής μαστού σε διεθνή επίπεδο.