“Αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή σε μια επέμβαση”

Η Dr. Ιωάννα Γαλανού, Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος & Επιστημονική Συνεργάτης στο ΜΗΤΕΡΑ, γράφει στην σελίδα Ant1 News για την πρωτοποριακή τεχνική μαστεκτομής και άμεσης αποκατάστασης σε μία επέμβαση. 

“Αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή σε μια επέμβαση”

Η Dr. Ιωάννα Γαλανού, Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος & Επιστημονική Συνεργάτης στο ΜΗΤΕΡΑ, γράφει στην σελίδα Ant1 News για την πρωτοποριακή τεχνική μαστεκτομής και άμεσης αποκατάστασης συνδυαστικά, σε μία μόνο επέμβαση.

 

Διαβάστε το άρθρο εδώ